СФОРМИРАНА Е ГРУПА ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ", ОКС"МАГИСТЪР"

Желаещите да запишат специалност ""Здравен мениджмънт", ОКС "магистър" могат да го направят до 10.11.2016г.

 

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

 

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185, ет.2, стая 207

тел.: (082) 823 931