Студентски стипендии-Фаза 1

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Със Заповед № РД 09 - 1716 / 27.10.2016 г. на Заместник министър – председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева, е даден старт и е утвърден Графикът за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимен семестър на учебната 2016/2017 г. по проект № BG05M2OP001-2.003-0001  „Студентски стипендии – фаза 1“, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.Допълнителна информация относно проекта можете да получите на място във ВУАРР, на нашия сайт http://uard.bg/, както и на нашата страница във Фейсбук – https://www.facebook.com/uardplovdiv/.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И НА:

  

ЕКИП „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“, ВУАРР