СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме, че на 13 февруари 2018 г. почина проф. д.н. Евгений Николов Стоянов - уважаван колега и преподавател във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Проф. д.н. Евгений Стоянов е роден на 03.09.1964 г. През 2008 г. Евгений Стоянов придобива образователна и научна степен „доктор“ в Научна специалност: 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. През 2016 г. успешно защитава и докторска дисертация на тема „Приложения на социалното програмиране и определени системи за контрол в моделното усъвършенстване на процеса на социална адаптация на военнослужещите“ в Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново. От 2014 г. заема академичната длъжност професор във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Проф. д.н. Евгений Стоянов има над 350 научни публикации.Обичан преподавател, неуморен учен, добър колега и невероятен приятел, проф. Стоянов беше винаги прям и устремен към бъдещето. Той даваше всичко от себе си за образованието и науката. Винаги ще го помним!ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!