НОВО: Частен професионален колеж по здравеопазване и спорт

Професионален колеж

Нова възможност за придобиване на най-високата степен на професионалната квалификация (четвърта степен) от Колежа по здравеопазване и спорт по следните професии:Професия “Треньор по вид спорт”

Колежаните избират между следните видове спорт:ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ

 

ТРЕНЬОР ПО БАСКЕТБОЛ

 

ТРЕНЬОР ПО ВОЛЕЙБОЛОбучението включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.

Такса за един семестър – 950 лв.

Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.

Лицето, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Треньор", може да заема следните длъжности от Националния квалификатор на професиите:

- Спортен треньор;

- Инструктор и сродни на тях;

- Помощник-треньор;

- Ръководител на програми за отдих и спорт;

- Личен треньор;

- както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Треньорът по вид спорт осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите му нормативни актове.  Правоспособност по професията се придобива съгласно Наредба No2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от2017 г.).Професия “Инструктор по фитнес”

Обучението за професия “Фитнес инструктор” включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.

Такса за един семестър – 950 лв.

Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.

Лицето, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес", може да постъпва на работа на длъжността “Фитнес инструктор", както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

 Професия “Парамедик”

Обучението включва 3 семестъра и държавен изпит по теория и практика на професията.

Цена за един семестър - 950 лв.

Използват се електронни и дистанционни форми на предоставяне на учебните материали, постоянна връзка с учебните отдели и информация за колежанското положение.             

Лицата, получили четвърта степен на квалификация по професията „Парамедик“, могат да заемат длъжността 3258-3001 „Парамедик“ от единична група „Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ“, както и на други длъжности, допълнени при актуализирането на НКПД.

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Парамедик“ могат да работят в центровете за спешна медицинска помощ, в структури на лечебни заведения с основна дейност оказване на спешна помощ, в служби за спешно реагиране – като част от спасителни екипи, както и в структури за оказване на първа помощ.

 

Занятията започват на 15 септември 2019 г.За информация и подаване на заявления: Пловдив, бул.“Дунав” №78

Координатор: Евгения Величкова

E-mail: college@uard.bg

GSM 0882 009582

 

Велико Търново

Координатор: Кирил Борисов

E-mail: kborisov.85@gmail.com

GSM:0886 720073

 

Благоевград, бул. “Васил Левски“ №63

Координатор: Борислав Китанов - КИМ

E-mail: vuarrbl@abv.bg

GSM: 0888 220534; 0888 232356; 073 880742Русе, бул. „Цар Освободител” 185

ВУАРР-Филиал Русе

E-mail: agri_college_ruse@abv.bg

GSM: 082 823931; 082 826936