Изкуственият интелект в подкрепа на регионалното развитие – тема на предстоящото зимно училище по проект INVEST

Използване на изкуствен интелект в подкрепа на регионалното устойчиво развитие – това е темата на предстоящото зимно училище, което ще бъде осъществено от партньорите от Европейски университетски алианс INVEST. То ще се проведе от 8 до 14 ноември, а организатор е Университетът на Тесалия в Гърция.Кандидатите трябва да са преминали поне една година от обучението си във ВУАРР. Те ще бъдат селектирани на базата на мотивационно писмо или видео визитка. Участие могат да вземат обучаеми в бакалавърска, магистърска или докторска степен, като изискването към тях е да владеят много добре работния език на зимното училище - английски, ниво минимум В2. Трябва да са мотивирани да работят в екип със студенти от различни националности. В края на курса ще получат международно признат сертификат, който ще им отвори възможности за бъдеща реализация в страната и чужбина. Периодът на провеждане на зимното училище ще бъде вписан в европейското им дипломно приложение. След успешното приключване, те ще получат и сертификат.Участниците в лятното училище, което се проведе през май-юни 2021 г., получиха 5 кредита. В него взеха участие шестима студенти от ВУАРР от различни специалности и степен на обучение. Организатор бе финландският университет - партньор по проекта INVEST - Karelia University of Applied Sciences. Лятното училище премина като хакатон, същинската част на който се проведе в периода 07 - 14 юни, а заключителната – от 14  до 17 юни. Акцентът беше насочен върху подпомагане на регионалното развитие и иновации и осигуряване на устойчивост в селските общности.Студенти на ВУАРР от бакалавърските програми „Финанси“, „Стопанско управление“, „Управление на човешките ресурси“ и магистърската програма  „Управление на общините“ със специализация "Регионално планиране и развитие" представиха своите разработки по предварително поставена задача от финландския университет. Студентите работеха по представения казус в международни екипи със свои колеги от петте партньорски университета в консорциума INVEST - Словашки аграрен университет в Нитра, Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия и Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Нидерландия. Българските студенти се представиха отлично със своите разработки по време на постерната сесия и получиха заслужено признание от експертната комисия.