ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми студенти,

От 01.12.2016 г. банковата сметка на ВУАРР в банка ДСК е закрита. Моля, използвайте банковата сметка в банка Алианц:

 

ТБ„АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”АД
Клон-Русе
Банкова сметка:BG64BUIN70071005196114
Банков код: BUINBGSF

                                   

                                                           От Ръководството