ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  Всички студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, успешно положили Държавен изпит през м. юли 2019 г., трябва да се явят ЛИЧНО в Учебен отдел за подпис върху дипломата си в периода от 6 август до 30 август 2019 г.